De 4 slimme veiligheidsmodules van B-Aware voor vastgoed​

Home / Artikelen /
De 4 slimme veiligheidsmodules van B-Aware voor vastgoed​
B-Aware is een SaaS-oplossing ontwikkeld voor beheerders van vastgoed, om de veiligheid bij het betreden van en werken binnen panden/objecten te bevorderen. B-Aware bestaat uit 4 modules. In deze blog lees je meer over de verschillende modules.

Blog delen:

B-Aware is een SaaS-oplossing ontwikkeld voor beheerders van vastgoed, om de veiligheid bij het betreden van en werken binnen panden/objecten te bevorderen. Het uiteindelijke doel van de oplossing is om meer bewustwording van eventuele gevaren te creëren bij leveranciers.

De oplossing geeft inzicht in de veiligheidseisen die van toepassing zijn bij het betreden van een specifiek object of pand. Deze veiligheidseisen zijn in te zien, nadat er is ingecheckt door middel van het scannen van een QR-code. B-Aware voor vastgoed heeft 4 modules. In deze blog lees je meer over de verschillende modules.

Module 1: Veilig werken op hoogte

Vallen is één van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Als je op een werkplek werkt, waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten er maatregelen worden genomen. Het maakt in dit geval niet uit of de hoogte 2,50 meter of hoger is. Ook onder de 2,50 meter moeten er maatregelen worden getroffen als er sprake is van valgevaar. Met bewustwording van deze gevaren, kunnen er veel ongelukken voorkomen worden. Een manieren voor het creëren van meer bewustwording, is de B-Aware module: Veilig werken op hoogte. Hiermee wordt de monteur actief bewust gemaakt van de maatregelen die genomen kunnen worden om veilig te werken op hoogte. Deze module is speciaal ontwikkeld voor het veilig werken op daken, hoogwerkers, ladders, steigers of glazenwasinstallaties. De module Veilig werken op hoogte brengt de relevante veiligheidsnormen in beeld om werkzaamheden veiliger uit te kunnen voeren!

Module 2: Veilig werken in het verkeer

Uit onderzoek van TNO blijkt dat één op tien wegwerkers per jaar een bijna-ongeluk ervaring heeft gehad. Per uur doen er zich in Nederland gemiddeld twintig gevaarlijke situaties voor. De meeste aanrijdingen (veertien van de zestien) gebeuren door auto’s van collega’s, één van de risico’s in het werkvlak. Dus werken aan de weg, het spoor of in een magazijn brengt onder meer aanrijdrisico’s met zich mee. Veiligheidsmaatregelen zijn nodig om aanrijden te voorkomen. Ook voor het veilig werken op parkeerterreinen, in parkeergarages, langs openbare wegen of het spoor hebben wij een speciale B-Aware module ontwikkeld. De module Veilig werken in het Verkeer geeft heldere inzichten aan de uitvoerenden m.b.t. de veiligheidseisen.

Module 3: Veilig werken in besloten ruimtes

Omdat besloten ruimtes van de omgeving zijn afgesloten, is het belangrijk dat hier bedachtzaam mee wordt omgegaan. Veel besloten ruimten moeten regelmatig worden betreden, bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vaak hebben besloten ruimtes ook nog eens beperkte bewegingsruimte, geen of weinig daglicht/slechte verlichting, geen of weinig ventilatie, kans op zuurstoftekort, beperkte toegankelijkheid en weinig vluchtmogelijkheden. Daarom hebben we vanuit B-Aware voor veilig werken in bijvoorbeeld kelders, kruipruimtes, installatieruimtes of (sprinkler)tanks een module ontwikkeld die men wijst op de eventuele gevaren. Deze module geeft inzicht in de specifieke veiligheidseisen die gelden voor werken in besloten ruimtes.

Module 4: Brandveilig werken

Een brand kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van mensen die in het gebouw werken, de buurtbewoners, en zelfs mensen in de verre omtrek, als er bijvoorbeeld sprake is van vrijgekomen giftige stoffen. Daarom zijn er strenge voorschriften voor het brandveilig werken vanuit de overheid. Als je in een brandgevaarlijke omgeving werkt moet je alle risico’s en regels voor veilig werken kennen. Daarom is deze laatste module ontwikkeld voor brandveilig werken en biedt het de mogelijkheid om zonder fysieke documenten akkoord te gaan met de veiligheidsvoorschriften.

Achtergrond B-Aware

B-Aware is een SaaS-oplossing ontwikkeld door Into the Source. Into the Source is een digital agency die door middel van creativiteit, data, kennis en kunde organisaties, merken en bedrijven wil laten groeien.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief