Hoe de RI&E Impact heeft op Aansprakelijkheid in de Bouw

Home / Artikelen /
Hoe de RI&E Impact heeft op Aansprakelijkheid in de Bouw
Binnen de bouwsector speelt veiligheid een prominente rol. Het is niet enkel een kwestie van fysieke bescherming van de medewerkers, maar ook van juridische bescherming van het bedrijf zelf. Een sleutelinstrument hierin is de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Blog delen:

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), wat was dat ook alweer?

Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een instrument waarmee mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen een organisatie in kaart worden gebracht. Na het inventariseren van deze risico’s wordt geëvalueerd welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beheersen of te verminderen.

Kortom, een RI&E helpt organisaties om:

  1. Inzicht te krijgen in de arbeidsrisico’s waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld.
  2. Maatregelen te bepalen om deze risico’s te voorkomen of te verminderen.
  3. Te voldoen aan de wettelijke verplichting om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen.

Het is voor bedrijven met personeel in Nederland wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren en om een Plan van Aanpak te hebben waarin staat beschreven welke stappen worden ondernomen om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken.

Zo stelt de Arbowet als eis dat ieder bouwbedrijf met werknemers een actuele RI&E heeft. Het is niet alleen een wettelijke vereiste; het is dus een essentieel instrument om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Het geeft werkgevers een helder beeld van de arbeidsrisico’s en de preventieve maatregelen die moeten worden genomen. 

De juridische implicaties

Het niet hebben van een actuele RI&E kan leiden tot ernstige juridische gevolgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert regelmatig inspecties uit. Als blijkt dat een bedrijf niet over een actuele RI&E beschikt, kunnen boetes volgen. Na een incident kan de aanwezigheid van een RI&E ook cruciaal zijn; ontbreekt deze, dan zijn boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Letselclaims zijn niet enkel beperkt tot inkomensverlies; ze kunnen ook gaan over smartengeld, medische kosten en andere gerelateerde uitgaven. Dergelijke claims kunnen resulteren in significante financiële lasten voor bedrijven. Dit weerspiegelt zich ook in de kosten van aansprakelijkheidsverzekeringen.

Het ontbreken van een RI&E kan zelfs invloed hebben op de dekking van een Aansprakelijkheidsverzekering. Sommige polissen kunnen specifieke clausules hebben die uitsluitingen of beperkingen stellen als een actuele RI&E ontbreekt.

De rol van B-Aware

In dit proces kan B-Aware een cruciale rol spelen. B-Aware biedt namelijk een digitaal platform dat niet alleen helpt bij het identificeren en registreren van deze risico’s, maar ook bij het communiceren daarover. Hierdoor wordt het voor organisaties eenvoudiger om op een systematische en gestructureerde manier aan de slag te gaan met hun RI&E. Met B-Aware kunnen medewerkers op de bouwplaats of medewerkers van leveranciers in het vastgoed direct feedback en meldingen geven over gevaarlijke situaties, wat bijdraagt aan een actuele en accurate RI&E.

Kortom, een RI&E, ondersteund door B-Aware, helpt organisaties om:

  1. Inzicht te krijgen in de arbeidsrisico’s waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld.
  2. Maatregelen te nemen om deze risico’s te voorkomen of te verminderen.
  3. Te voldoen aan de wettelijke verplichting om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen.
  4. Directe communicatie en terugkoppeling vanaf de werkvloer te faciliteren, waardoor de RI&E altijd up-to-date blijft.


Door te investeren in veiligheid en te voldoen aan wettelijke eisen zoals de RI&E, beschermen bedrijven niet alleen hun werknemers, maar ook zichzelf tegen mogelijke financiële en juridische gevolgen.

Contact

Het implementeren van B-Aware kan een aanzienlijke impact hebben op de manier waarop bouwbedrijven hun veiligheidspraktijken beheren. Het biedt een eenvoudige, maar krachtige oplossing om de veiligheid en efficiëntie op bouwplaatsen te verhogen, waardoor het een waardevolle investering is voor elk bouwbedrijf.

Ben jij klaar om de veiligheid en efficiëntie op jouw bouwplaats naar een hoger niveau te tillen? Ga vandaag nog de uitdaging aan met B-Aware. Neem contact met ons op en ontdek hoe onze innovatieve software jouw bouwplaats kan transformeren. Wacht niet langer, laten we samen werken aan een veiligere en efficiëntere bouwplaats.dus 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief