Wij creëren technologie voor een veiligere toekomst!

Wat is B-Aware

B-Aware is een slimme software tool om u als vastgoed eigenaar en/of beheerder inzichten te geven over het naleven van de veiligheidseisen in uw objecten. De tool geeft weer aan welke eisen moet worden voldaan bij het betreden van bepaalde ruimtes, zodat uw contractant veilig in deze ruimtes kunnen werken. Bij het betreden van een gevaren of risicozone, moet een medewerker van uw contractant verplicht een aantal stappen omtrent veiligheid doorlopen. Deze stappen verhogen de bewustwording van degene die deze zone betreedt. Daarnaast krijgt u als vastgoed eigenaar volledige inzage in alle pandbewegingen, zodat u achteraf of realtime kunt zien of een contractant akkoord is gegaan met de veiligheidsvoorschriften en/of de werkzaamheden zijn afgerond.

Over de software

Het platform bestaat uit een app en een beheersysteem. De app is opgebouwd uit verschillende veiligheidsmodules waarmee we op locatie gevaren inzichtelijk maken om bewustwording te creëren bij uw contractant. De gebruiker kan snel en simpel de relevante modules doorlopen en akkoord geven op de desbetreffende veiligheidsvoorschriften. Het beheersysteem geeft u de mogelijkheid om snel en eenvoudig uw objecten in te voeren en te voorzien van de betreffende veiligheidsvoorschriften. Vanuit het dashboard heeft u inzage in alle check-ins, check-outs en accordering van de veiligheidsmodules op contractant- en objectniveau. Tevens geeft het B-Aware dashboard in kaartvorm de realtime werkzaamheden weer.

De voordelen van B-Aware

Bewustwording creëren

Bewustwording van de gevaren in en rondom de panden creëren bij de contractanten d.m.v. informatievoorziening.

Verkleinen van afbreukrisico

Het verkleinen van het afbreukrisico voor pandeigenaren d.m.v. een veiligere werkomgeving te creëren voor contractanten.

Inzicht in pandtoetredingen

Inzicht in het aantal pandtoetredingen voor pandeigenaren d.m.v. het loggen van de toetredingen van de contractanten.

VERTEL MIJ MEER OVER DE VOORDELEN

De modules van B-Aware

Veilig werken op hoogte

Veilig werken op daken, hoogwerkers, ladders, steigers of glazenwasinstallaties. De module Veilig werken op hoogte brengt de relevante veiligheidsnormen in beeld om werkzaamheden veiliger uit te kunnen voeren!

Veilig werken in het verkeer

Veilig werken op parkeerterreinen, in parkeergarages, langs openbare wegen of het spoor. De module Veilig werken in het Verkeer geeft heldere inzichten aan de uitvoerende m.b.t. de veiligheidseisen.

Veilig werken in besloten ruimtes

Veilig werken in bijvoorbeeld kelders, kruipruimtes, installatieruimtes of (sprinkler)tanks. Deze module geeft inzicht aan de specifieke veiligheidseisen omtrent werken in besloten ruimtes.

Brandveilig werken

De module Brandveilig werken biedt de mogelijkheid om zonder fysieke documenten akkoord te gaan met de veiligheidsvoorschriften. In een paar stapjes kan de module worden doorlopen.

vertel mij meer over de modules

Zo werkt B-Aware

Neem contact op

Wil je meer informatie of heb je een vraag?